Haydarhane Camii'ni Rekonstrüksiyon Sonrası Açtık

Beş Yüzyıllık Haydarhane Camii Yeniden Hayat Buldu

16. yüzyıla tarihlenen ve bugünkü Saraçhane semtinde yer alan Haydarhane Camii, aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi. Özellikle 20. yüzyılda ciddi tahribata uğrayan ve yakın zamana kadar sadece temelleri günümüze ulaşan Haydarhane Camii kapsamlı bir proje ile bugün yeniden ayakta. 

Proje kapsamında cami için rekonstrüksiyon çalışması yapılırken aynı zamanda hazire alanında, mezar taşlarının tam boylarını ve eğer varsa kaide ve sandukalarını görmeye imkan verecek gereklilikte yüzey kazısı yapıldı, arazide dağılmış bulunan kırık ve yerinden oynatılmış mezar taşları restore edildi.